Konvex AB

Saria Group2021-01-22 

Kommentar gällande spolvatten

Konvex har idag nämnts i både Sveriges lokal Radio och Karlskoga Tidningen angående användningen av en brunn utanför Molkom.

Det är viktigt att klargöra att detta inte är delar från döda djur utan istället filtrerat spolvatten, som vi mellanlagrar under kortare tid när ordinarie spolvattenleveranser inte sker pga av underhåll.

Vi ansåg att vi hade alla tillstånd och har dialog med både kommun och Jordbruksverket om detta, och Jordbruksverket anser inte att det finns risk för smitta i dagsläget.

Oavsett detta kommer behovet av mellanlagring av spolvatten att minska och vi kommer avveckla denna brunnen.