Konvex AB

Saria Group


Biomal-konceptet

Det vanligaste sättet att ta hand om animaliska biprodukter är att bearbeta dessa till fett och kött- och benmjöl. Fettet som avskiljs används bland annat vid energiverk som oljeersättning. Kött- och benmjölet används mycket i Europa för energiproduktion och vid cementtillverkning.

Bearbetningsprocessen till fett och kött- och benmjöl är mycket energikrävande och onödigt komplicerad. Detta gäller speciellt för vissa typer av animaliska restprodukter där risk för spridning av BSE finns. Dessa måste destrueras genom förbränning enligt rådande lagstiftning

Ett enklare, billigare och mindre energikrävande koncept har därför tagits fram av Konvex och S.E.P. Scandinavian Energy Project. Konceptet kallas Biomal-konceptet. Biomal är benämningen på ett biobränsle som produceras genom att animaliska restprodukter krossas och mals till ett bränsle med ett energiinnehåll motsvarande vanlig skogsflis.

Biomal kan användas i konventionella pannor av typen fluidiserad bädd för produktion av både el och värme. Bränslet pumpas in i eldstaden via ett slutet system. Långtidstester med förbränning av Biomal har visat lovande resultat.

Konvex har färdigställt och tagit ibruk den första fabriken i världen som är byggd för framställande av Biomal. Anläggningen har tillstånd och kapacitet att bearbeta 85 000 ton råvaror varje år. Fabriken ligger i Karlskoga.

För mer information om Biomal och EU-projektet, gå till:

www.biomal.se

Ladda ned Säkerhetsdatablad.pdf  

 

biomal bil