Konvex AB

Saria Group


Organisation

Konvex AB är ett helägt dotterbolag till Daka Danmark AS där de största delägarna är Saria och Danish Crown.

Bolagets uppdrag inom organisationen är att ta emot och förädla biprodukter från animalieproduktionen i Sverige. Produkterna levereras sedan till en välfefinerad kundkrets.

Konvex har 32 personer anställda som arbetar på huvudkontoret i Lidköping eller på dess produktionsanläggningar. Bolaget äger och driver två produktionsanläggningar som ligger i mellersta och södra Sverige. Dessa bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken.

 

Produktionsanläggningar

Krutmöllan

Krutmölla fabrik

Konvex anläggning i Krutmöllan etablerades 1957. Den är belägen strax öster om Kävlinge tätort i Kävlinge kommun.
Här bearbetas upp till 80.000 ton animaliska restprodukter per år. Dessa processas till mjöl, fetter och Biomal. Samtliga råvarukategorier.

 

Mosserud

Mosserud

Anläggningen för kategori samtliga råvarukategorier är placerad i Mosserud, Karlskoga kommun. I Mosserud har Konvex tillstånd för att bearbeta 85.000 ton råvaror per år. Anläggningen etablerades 2006. 

 

 

Myndigheter

Konvex arbetar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Då är det viktigt att ha ett bra samarbete med samhälle och näringsliv, både nationellt och inom EU. 


För att även kunna ta hänsyn till ekologiska aspekter när beslut fattas så har Konvex en dialog med följande:

- Kommunens Miljö & Hälsoskydd

- Länsstyrelsen Miljövårdsenheten

- Miljödomstolen

- Naturvårdsverket

- Miljödepartementet

- Jordbruksdepartementet

- Statens Jordbruksverk

- EU-inspektörer

- Statens Vetrinärmedicinska Anstalt

 

Handelsdokument

För att se vårt handelsdokument som PDF , Klicka här.