Konvex AB

Saria Group


Veterinär Foderkontroll

Konvex är medlem i Veterinär Foderkontroll, VFK, vilket är en sammanslutning av foder råvaruproducenter med Statens Veterinärmedicinska Anstalt som kontrollerande organ. VFK har idag 14 medlemsföretag med ett 30-tal fabriker.

Organisationens arbete är fokuserat på att garantera hög kvalité av foderråvaror och motverka ohälsosamma substanser i dessa råvaror. Det hygieniska arbetet är baserat på HACCP principen och medlemsföretagen har en hygiencertifierad foderråvaruproduktion.

På uppmaning av VFK medlemsföretag utökades under 1999 verksamheten till att omfatta även kontroll av kemiska risker relaterade till produktionen av foderråvaror. Dessa risker omfattar aspekter som närvaro av tungmetaller och giftiga substanser i råvaran.

I detta samarbetar VFK med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa samt en uthållig livsmedelsproduktion.

SVA är en myndighet som sedan 1911 har arbetat för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur. Deras verksamhet innefattar smittskydd i kretslopp och ett främjande av ekologisk produktion.