En justering av våra mottagnings- och fraktpriser kommer ske från 2023-01-01. Detta på grund av fortsatt höga bränsle- och energikostnader samt stigande kostnader för stål och reservdelar.

Prisjustering
En justering av våra mottagnings- och fraktpriser kommer ske från 2023-01-01. Detta på grund av fortsatt höga bränsle- och energikostnader samt stigande kostnader för stål och reservdelar.
Prisjusteringen motsvarar 6 % på processavgift och 5 % på frakter vilket även kommuniceras via fakturorna.