Till våra kunder

Prisjustering
På grund av rådande situation med bland annat höjda bränsle- och energikostnader samt stigande kostnader för stål och reservdelar tvingas vi till en justering av vårt mottagningspris.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla våra omkostnader nere med på grund av de stora kostnadsökningarna är vi tvungna att göre ytterligare en justering av våra priser på mottagning. Vi reglerar våra priser med verkan från 2022-05-02. Prisökningen motsvarar 2,5% på processavgrift och 4% på frakter vilket även kommer kommuniceras via fakturorna.

Lidköping 2022-04-26