Om Konvex

Konvex är ett helägt dotterbolag  där de största delägarna är Saria och Danish Crown. Vårt uppdrag inom organisationen är att hämta in och förädla biprodukter från animalieproduktionen i Sverige.
Råvarorna vi använder är kategori 1-, 2-, och 3-avfall från svenska slakterier. Konvex har själv, via externa transportörer, ansvaret för inhämtning av råvarorna.

Konvex äger i sin tur företagen Svensk Lantbrukstjänst och Gyllebo Gödning.

Våra produktionsanläggningar

Konvex har två produktionsanläggningar. Vår ena fabrik finns i Mosserud, i Karlskoga kommun i Värmland. Anläggningen etablerades 2006. Här arbetar 12-16 personer.

I Krutmöllan, i Kävlinge kommun i Skåne, ligger vår andra anläggning och den etablerades redan 1957. Idag används denna anläggning som omlastningsplats, hit transporteras restprodukter från hela södra Sverige. 2019 fick anläggningen en ny kremeringsugn.

Gemensamt för de båda anläggningarna är ett högt smittskyddstänk och ett fokus på hållbara lösningar. Till exempel vattenrening, minskada fossilanvändning, och vi arbetar också med biologisk rening av frånluften, för att reducera lukt.

Konvex AB
Esplanaden 24
Box 734, SE-531 17 Lidköping
Kontakt
Telefon: +46 (0)510-868 50
Maila: adm@konvex.se