Integritetspolicy – Konvex AB

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Nedan vill vi informera dig om hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för användningen av vår internetsida.

 1. Ansvarig för internetsidorna är Konvex AB, Box 734, 531 71 Lidköping. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förädla och försälja biprodukter från slaktverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet. Dessutom bedriva tillverkning och försäljning av alternativa fodermedel.
 2. Webbplatsen lagrar tillfälligt viss anslutningsinformation och data som tillhandahålls av din webbläsare när den används.  Följande data loggas vid driften av webbplatsen:
 • IP-adressen till den begärande datorn (i maximalt sju dagar)
 • Den begärande datorns operativsystem
 • Den begärande datorns webbläsarversion
 • Namn på den begärda filen
 • Datum och tid för begäran
 • Datamängd som överförts
 • Referent-URL
 • Anslutningsloggning

Om denna information är personlig kommer vi uteslutande att använda den i syfte att driva webbplatsen och skydda sekretessen och integriteten för de personuppgifter som bearbetas i våra IT-system (inklusive i tekniskt syfte för nätverkskommunikation, för felavkänning och för att förhindra attacker).

IP-adressen raderas senast efter sju dagar. Inga personer kan identifieras från återstående data.

Dessutom använder vi denna information om användarbeteende i anonymiserad form för webbplatsens behovsbaserade design och förbättringsåtgärder.  Mer information finns i avsnittet om cookies.

 1. På begäran kommer vi att informera dig i skrift eller elektroniskt huruvida personuppgifter finns lagrade hos oss och i så fall vilka dessa är. Vi kommer att kontrollera dina krav och om de uppfylls kommer vi att implementera dina önskemål angående radering, korrigering, begränsning av bearbetning, samt överföring av dina personuppgifter.

Detsamma gäller om du vill återkalla ditt samtycke till insamling eller användning av personuppgifter. Du kan återkalla ett sådant samtycke med framtida effekt när som helst via mail eller vanlig post.

 1. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter är olaglig kan du framföra ditt klagomål till en tillsynsmyndighet.
 2. Om du önskar information om vår verksamhet eller vill komma i kontakt oss gällande allmänna frågor är du välkommen att kontakta oss.

Utöver den information du frivilligt uppger, samt innehållet i ditt meddelande, behöver vi ha följande information från dig:

 • Titel
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

I vissa fall kan vi även behöva följande information:

 • Företagsnamn – Företagsadress – Bransch – Typer av avfall

Vi behöver den här informationen för att kunna behandla din förfrågan, kunna bemöta dig korrekt och ge dig svar. Frågor som inkommer via mail kan lagras som ett e-postmeddelande. Om informationen inte längre behövs i samband med relationen till en befintlig eller potentiell kund, eller om en kunds motsatta intresse får överhanden, kommer vi att radera informationen ifråga senast efter 180 dagar, om det inte finns lagstadgade krav på att behålla den.

 1. Vi överför enbart dina personuppgifter till tredje parter om du har samtyckt till att de överförs, om överföringen är nödvändig för att tillhandahålla erbjudanden eller tjänster som du vill använda, eller om det i övrigt finns juridiskt tillstånd för överföringen och om skyddet av dina juridiska intressen kan säkerställas.

Utöver användningen av Google Analytics, Google Fonts, Google Maps och senare namngivna företag kommer inga personuppgifter som vi samlar in att bearbetas i ett tredje land. Dessa tjänster tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vad gäller användningen av Google Analytics, Google Fonts och Google Maps kommer en lämplig nivå av dataskydd från Google Inc. att tillhandahållas som en del av det ingångna sekretesskyddet (”Privacy Shield”) och åtgärder som vidtagits av Google avseende dataskydd och datasäkerhet inom EU. Se även noteringarna om Google Analytics, Google Fonts och Google Maps.

Följande förklaringar ger en översikt av tredjepartsleverantörer samt deras innehåll, inklusive länkar till deras sekretesspolicyer vilka i sin tur innehåller ytterligare noteringar angående bearbetningen av uppgifter och metoder för att välja bort denna (varav några redan har nämnts här).

 1. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Användningen av Google Analytics underlättar webbplatsens behovsbaserade design och förbättringsåtgärder och hjälper oss att anpassa webbplatsen enligt kundernas krav. Google Analytics använder cookies, det vill säga textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Vidare använder denna webbplats Google API, ett programgränssnitt från Google som innebär att data, i synnerhet IP-adressen, överförs till Google.

Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering är aktiverat på denna webbplats kan din IP-adress förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har undertecknat EES-avtalet (avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att erbjuda webbplatsens operatör andra tjänster som är relaterade till aktiviteten och internetanvändningen på webbplatsen. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås ihop med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras med hjälp av en inställning i webbläsarprogramvaran. Men vi vill informera om att du i sådana fall kanske inte kan använda alla webbplatsens funktioner. Du kan även förhindra att Google samlar in de uppgifter som genererats av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), liksom att Google bearbetar dessa data, genom att använda följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) för att hämta och installera ett särskilt plugin-program för webbläsare. Observera att Google Analytics på denna webbplats har utökats genom koden ”anonymizeIp” för att säkerställa att IP-adresser kan samlas in på ett anonymiserat sätt.

Du kan förhindra Google Analytics från att samla data med hjälp av en stoppcookie.

Ytterligare information om Google Analytics sekretesspolicy och användarvillkor finns här: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

 1. Vi använder webbteckensnitt från Google för att teckensnitten ska representeras på ett enhetligt sätt. När du besöker en sida laddar webbläsaren upp de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt. För att kunna göra det måste webbläsaren vara ansluten till Googles servrar. Som ett resultat får Google information om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används för att återge våra webbtjänster på ett enhetligt och tilltalande sätt.

Mer information om Google Web Fonts finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Du kan ställa in webbläsaren så att teckensnitten inte hämtas av Googles servrar

(t.ex. genom att installera tilläggsprogram). Om din webbplats inte stöder Google Fonts, eller om du blockerar åtkomsten till Googles servrar, visas texten i systemets standardteckensnitt. Observera att vår sida då inte längre kommer att visas med vår skärmdesign.

Vi använder Google Maps karttjänst via ett API i syfte att presentera våra onlinetjänster på ett tilltalande sätt och göra det enkelt att hitta de platser vi anger på webbplatsen. Användningen av Google Maps kräver att din IP-adress lagras. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=fr.

Om du inte samtycker till att dina data i framtiden överförs till Google medan du använder Google Maps, kan du inaktivera Google Maps webbtjänst helt genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Då går det inte längre att använda Google Maps eller kartvisningen på denna webbplats. Observera att om JavaScript inaktiveras kan det innebära att andra funktioner som vi skulle vilja erbjuda dig på vår webbplats inte heller fungerar.

 1. För att göra den här webbplatsen säker och optimera laddningstiderna används CloudFlare som ett CDN (Content Delivery Network). Det tillhandahålls av CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Därför måste alla förfrågningar dirigeras genom deras servrar och konsolideras till statistik som inte kan deaktiveras. Insamlade rådata raderas där enligt företagets egen information – vanligtvis inom fyra timmar eller senast efter tre dagar. Här hittar du information om de data som samlas in där och om säkerhet och sekretess hos Cloud Flare. Vi är intresserade av att underhålla, skydda och förbättra driften av våra onlinetjänster. Mer information finns i CloudFlares sekretesspolicy här: https://www.cloudflare.com/security-policy/
 2. För att garantera kvaliteten på våra onlinetjänster använder vi analysverktyget Smartlook från smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno i Tjeckien. Verktyget möjliggör anonymiserad utvärdering av webbplatsens användning.  Anonymiserade användningsloggar lagras på lagligt sätt och raderas automatiskt efter tre dagar. Vi är intresserade av att underhålla, skydda och förbättra driften av våra onlinetjänster. Mer information finns i Smartlooks sekretesspolicy: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/Du kan inaktivera Smartlook via följande länk: https://www.smartlook.com/opt-out
 3. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk av din webbläsare. Om du inte vill tillåta cookies på din dator (eller någon annan enhet) så kan du inaktivera dem i din webbläsare. Det kan dock påverka webbplatsens användbarhet och funktionalitet.

Samtycke med Borlabs Cookie
Vår webbplats använder Borlabs Cookie Consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).
När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, där de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.
De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller tills du själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.
Borlabs Cookie Consent Technology används för att erhålla det samtycke som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller behöver komma i kontakt med oss för övriga frågor med mera, välkommen att kontakta oss: Konvex AB Box 734, 531 17 Lidköping Tel. 0510-86850 Mail. admin@konvex.se