En justering på 3% av våra mottagnings- avgifter kommer ske från 2024-01-01.