Vår Corporate Compliance

För oss är företagsefterlevnad grunden för vår affärsverksamhet och återspeglas därför i hur Daka Denmarks anställda som en del av SARIA-gruppens arbete på daglig basis som en självklarhet. Var och en av våra anställda har en skyldighet att följa företagsspecifika och juridiska regler, samt etiska och moraliska principer i sin yrkesverksamhet. Principerna för att agera i enlighet med företagens efterlevnad inom hela SARIA-koncernen är inte bara en skyldighet för varje anställd, utan orienterar oss samtidigt mot gemensamma åtgärder och skydd.

Our Promise

Våra Corporate Compliance Guidelines ligger till grund för detta. Den omfattande uppförandekoden definierar alla relevanta ämnen, såsom koncernens beteende på marknaden eller mot myndigheter som anställda samarbetar med.

Vill du veta mer om våra efterlevnadsriktlinjer? Klicka här för att ladda ner.

Konvex AB
Esplanaden 24
Box 734, SE-531 17 Lidköping
Kontakt
Telefon: +46 (0)510-868 50
Maila: adm@konvex.se