Biomal-konceptet

I Europa är det vanligaste sättet att ta hand om animaliska biprodukter genom att bearbeta dessa till fett samt kött- och benmjöl. Fettet som avskiljs används bland annat vid våarmverk som oljeersättning. Kött- och benmjölet används ofta som gödning, energi och vid cementtillverkning.

Denna bearbetningsprocess för att framställa fett samt kött- och benmjöl är dock mycket energikrävande och onödigt komplicerad. Detta gäller speciellt för vissa typer av animaliska restprodukter som medför risk för spridning av BSE. Dessa restprodukter måste destrueras genom förbränning enligt rådande lagstiftning

Ett enklare, billigare och mindre energikrävande koncept har därför tagits fram av Konvex och S.E.P. Scandinavian Energy Project. Konceptet kallas Biomal-konceptet. Biomal är benämningen på ett biobränsle som produceras genom att animaliska restprodukter krossas och mals till ett bränsle med ett energiinnehåll motsvarande vanlig skogsflis.

Biomal kan användas i konventionella pannor av typen fluidiserad bädd för produktion av både el och värme. Bränslet pumpas in i pannan via ett slutet system. Långtidstester med förbränning av Biomal har visat goda resultat.

Konvex har färdigställt och tagit ibruk den första fabriken i världen som är byggd för framställande av Biomal. Fabriken ligger i Karlskoga.

För mer information om Biomal och EU-projektet, gå till: www.biomal.se

Ladda ned Säkerhetsdatablad

Konvex AB
Esplanaden 24
Box 734, SE-531 17 Lidköping
Kontakt
Telefon: +46 (0)510-868 50
Maila: adm@konvex.se