Välkommen till Konvex – en del av den cirkulära ekonomin

På Konvex har vi, på många sätt, en nyckelroll i byggandet av ett tryggt och hållbart samhälle. Restprodukterna som vi hämtar hos slakterier i hela Sverige omhändertar och bearbetar vi, så att de kan användas till produktion av biodiesel och energiråvara. Allt tas tillvara, vi får helt enkelt kretsloppet att gå hela vägen och vi bidrar till den cirkulära ekonomin.

Gentemot våra slakterikunder erbjuder vi en tjänst, vilket innebär att vi garanterar hämtning av restprodukter på de olika anläggningarna. Vid veterinära kriser har vi också ett nära samarbete med veterinärer och myndigheter. Genom att döda djur hämtas och tas om hand på ett säkert sätt har vi en avgörande betydelse i arbetet med att stoppa smittsamma djursjukdomar, vilket är en trygghet för hela samhället.

Är du lantbrukare?

Konvex huvudsakliga målgrupp är större slakterier med ett kontinuerligt flöde. Du som är lantbrukare, hästägare eller driver ett mindre gårdsslakteri, kan istället få hjälp av Svensk Lantbrukstjänst AB som ägs av Konvex och Svenska Köttföretagen AB.

Svensk Lantbrukstjänst finns i hela Sverige och utför insamling av animaliska biprodukter, avlivning och hämtning av avlidna djur från landets djuruppfödare. Svensk Lantbrukstjänst hjälper också hästägare i Sverige med omhändertagande och avlivning av hästar. De erbjuder även kremeringsmöjligheter för hästar och andra djur. Kremeringsugnen är placerad i Krutmöllan.

Bolaget utför också obduktionstransporter av djur till landets obduktionsplatser, som finns på våra två fabriker i Krutmöllan och Mosserud. Du kontaktar Svensk Lantbrukstjänst här.

Läs mer om vår tjänst här.

Fokus på hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsfrågor står högt upp på Konvex agenda. Som kund till oss kan du lita på att vi gör allt för att minimera vår miljöpåverkan, samtidigt som vår verksamhet också bidrar till att sluta kretsloppet.

Vi på Konvex är stolta över vårt hållbarhetsarbete, men vi slår oss aldrig till ro. Vi strävar hela tiden efter att arbeta ännu miljösmartare och hålla jämna steg med de tekniska framsteg som görs inom branschen.

Läs mer om vårt fokus på hållbarhet här.

Nyheter

Konvex AB
Esplanaden 24
Box 734, SE-531 17 Lidköping
Kontakt
Telefon: +46 (0)510-868 50
Maila: adm@konvex.se