Svåra driftstörningar i Konvex och Svensk Lantbrukstjänst IT system

Vår IT leverantör är utsatt för IT-angrepp vilket medför stora driftstörningar för oss.

Vi kan just nu inte ta emot några anmälningar via vår hemsida

Vi återkommer inom kort med alternativa anmälningsmöjligheter.
Denna sidan kommer uppdateras löpande med ny information om läget.